Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

[Manga] Iron Knight

Iron Knight
Tên khác: アイアンナイト
Thể loại Action, Shounen, Tragedy
Tác giả: YAGI Tomohiro
Nhóm dịch:  Devil Slayer Team

[Manga] Cerberus

Cerberus

Tên khác: Người canh giữ địa ngục
Tác giả FUKUI Takumi
Thể loại Hành động - Viễn tưởng